ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983; מפוני די זהב; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים