ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/03/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983, התשמ"ג-1983; חוק התקציב לשנת הכספים 1983, התשמ"ג-1983- המשך הצבעות; חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים