ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/03/1983

צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח יא' ) התשמ"ג-1983; צו מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1983); צו מס קניה על טובין, התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 3) התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 4) התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 6) התשמ"ג-1983; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1983; תקציב נשיא המדינה ולשכתו לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים