ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/03/1983

הצעת תקציב המועצה להסדר הימורים בספורט לשנת התקציב 1982/83 עדכון; הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת עשרה לשנת 1983-84; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר טבעי) התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס לפועלים במערכת הבטחון) התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים