ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/03/1983

תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים