ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/03/1983

צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של בנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע"מ; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים