ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/03/1983

העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר מרס 1983; חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה) (תיקון); סיוע לדיור לנושאי משרה ברשויות השלטון העוברים לירושלים; ערבות מדינה לחקלאות (625 מיליון שקל); צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או בעד נכסים כהכנסה) (תיקון) התשמ"ג-1983; תעריפי החשמל; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח) (תיקון) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים