ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/03/1983

בקשת משרד החקלאות להעלאת אגרות; העלאת תעריפי החשמל; תקציב משרד החקלאות לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים