ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/03/1983

העלאת תעריפי החשמל; שינויים בתקציב לשנת 1982; תקציב הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים