ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/03/1983

הצעות לסדר היום; חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת 1983); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים