ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/03/1983

הארכת מועד להגשת פניות לוועדת הכספים; הצעה לסדר היום; הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים