ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/03/1983

הצעות לסדר היום; חוק מלווה המדינה (תיקון מס' 2) התשמ"ג-1983; פטור מוסדות לפי סעיף 61 (ד) לחוק מס שבח מקרקעין; תקציב משרד העבודה והרווחה והמוסד לבטוח לאומי לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים