ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/03/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983- משרד האוצר; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; רשימת חלוקת העזבונות של האפוטרופוס הכללי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים