ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/02/1983

העברת חוסכי "טפחות 90000" לתכנית "טפחות דירה"; חוק מלווה המדינה (תיקון מס'2), התשמ"ג-1983; מדיניות שער החליפין ועידוד היצוא (סודי, עמ' 4-17); צו מס קניה טובין (תיקון מס' 22), התשמ"ג- 1983, צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 23), התשמ"ג-1983; שאילתה בעניין האפוטרופוס הכללי; שינויים בתקציב לשנת 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים