ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/02/1983

בקשה לאישור אגרה בעד החזקת מקלט רדיו וטלוויזיה; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 22) התשמ"ג- 1983, צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 23) התשמ"ג- 1983; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים