ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

העברת חוסכי "טפחות 90, 000" לתכנית "טפחות לדירה"; חוק מלווה המדינה (תיקון מס' 2) התשמ"ג-1982; תכניות חסכון "חידוש"; תכנית חסכון "רב תכליתי"; תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים