ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

החלטה בעניין סיוע לדיור לנושאי משרה שיפוטית; הצעה לסדר היום; ועדת משנה לעניין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקציב משרד הבריאות לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים