ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/02/1983

העלאת תעריפי החשמל; התייקרויות בתקציב 1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 4) התשמ"ג- 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים