ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/02/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983 משרד העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים