ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/02/1983

העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר; הצעה לסדר; תקציב משרד הכלכלה והתיאום הבין-משרדי לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים