ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/02/1983

הצעת תקציב לשנת הכספים 1983- תמיכות במחירי מצרכי יסוד ובייצור חקלאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים