ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/02/1983

הצעת התקציב של משרד האנרגיה והתשתית לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים