ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983- המשרד לקליטת עליה; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) -חסכון לרכב לעובדי משרד הבטחון של בנק המזרחי המאוחד בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים