ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/01/1983

חוק התקציב לשנת הכספים 1983- משרד ראש הממשלה; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים