ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/01/1983

הצעה לסדר - לדחות את הדיון בקביעת מס מעסיקים; פדיון מוקדם של מלוות לפי חוק המלוות (הוראות שונות) בית הכנסת הגדול "שונה הלכות" נתניה; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (הוראת שעה) התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 4) התשמ"ג-1982; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיות של בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ וחברת ההשקעות של בנק דיסקונט בע"מ; קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1983) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים