ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/01/1983

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון), התשמ"ג- 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים