ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/01/1983

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון) הצעת תזכיר; חילופי יושבי-ראש בוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים