ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/01/1983

חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון), התשמ"ב- 1982; תכניות חסכון "לעובד" ו"רב-תכליתי" ו"נעורים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים