ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/01/1983

הצעת תזכיר חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982- פניות מס' 151-152 תמיכות בתחבורה הציבורית; תעריפי העברת נתונים באמצעות מיתוג מנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים