ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/01/1983

סדרי הדיון בתקציב; ערבות מדינה לאל -על; תכניות החיסכון עם ברירה דולרית, תכניות החיסכון ח"י כפליים, תכניות חסכון "עד 120"; תכניות חסכון "רב-תכליתי" או "נעורים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים