ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/01/1983

העלאת תעריפי החשמל; ערבות המדינה לחברת אל-על; שינויים בתקציב לשנת 1982; תקציב המדינה לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים