ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/01/1983

העלאת תעריפי החשמל; ערבות המדינה - חברת אל-על; תקנות עידוד החיסכון (תכניות חסכון עם ברירה דולרית) (תיקון) התשמ"ג-1982, תקנות עידוד החיסכון (תכניות חסכון ח"י כפלים) (תיקון) התשמ"ג-1983, תקנות עידוד החיסכון (תכניות חסכון "עד 120) (תיקון) התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים