ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/01/1983

חברת אל-על - ערבות מטעם המדינה; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2) התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים