ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/01/1983

הצעת תזכיר חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); חימום בתי- הספר באזורים הקרים; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982- (פנייה מס' 153); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982- פנייה מס' 96, הקצבת 10 מיליון שקל לכוכב יאיר; תקנות עידוד התעשייה (מסים) (בתי-מלון) (תיקון), התשמ"ג- 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים