ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/12/1982

שינוי תנאי ההשקעות של קופות הגמל והפנסיה - פניה מס' 156; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים