ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1982

הצעות לסדר היום; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); שינויים בתקציב לשנת 1982- פניה מס' 27- משרד החקלאות; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים