ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/12/1982

חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ; שינויים בתנאי קופות הגמל וקרנות הפנסיה; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982- פנייה מס' 135- המשרד למדע ולפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים