ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/12/1982

חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשמ"ג-1982; קניית הבנק הבינלאומי הראשון על ידי בנק המזרחי המאוחד; שינוי תנאי ההשקעות של קופות הגמל והפנסיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים