ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/12/1982

אגרות רישום תכשירים רפואיים; הצעת תיקונים לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) התשמ"ג-1982; תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח) (תיקון), התשמ"ג-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים) (תיקון), התשמ"ג-1982; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) (תיקון) התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים