ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/12/1982

אגרות בתי-הדין הרבניים; הלוואה לרשות הנמלים לרכישת ציוד תפעולי; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; קריטריונים לפטור או הפחתת מלווה למימון מבצע שלום הגליל; תקנות מלווה למימון מבצע שלום הגליל (פטור להכנסת עבודה של עיוור ונכה 100%) התשמ"ג-1982; תקנות מלווה שלום הגליל (דין מלווה לא שולם עד היום השובע) התשמ"ג-1982; תקנות מלווה שלום הגליל (פדיון מוקדם לקשישים), התשמ"ג-1982; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (מזק בצורת) (תיקון) התשמ"ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים