ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/12/1982

"רב תכליתי" או "נעורים"; חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד 7.5% מינימום) התשמ"ג- 1982; תכניות חסכון "גן מור"; תכניות חסכון "דולר- מדד"; תכניות חסכון "חידוש"; תכניות חסכון "לבטחון" או "תמורה כפולה"; תכניות חסכון "לחייל"; תכניות חסכון "לחיילים"; תכניות חסכון "לכל צמוד", "גמיש" או"2000"; תכניות חסכון "צמוד דולר"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים