ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/12/1982

העלאת התעריפים של שירותי הטלפון והדואר; שינויים בתנאי ההשקעה של קופות הגמל וקרנות הפנסיה; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים