ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/12/1982

העלאת תעריפי החשמל; העלאת תעריפי הטלפון והדואר - דצמבר 1982; ערבות מדינה למפעלי תעשייה זעירה בירושלים (10 מיליון שקלים); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"ג- 1982; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1982/1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים