ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1982

הצעת תקציב מס' 2 לשנת הכספים 1982; חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד 07/5% מינימום) התשמ"ג- 1982; שינויים תקציביים לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים