ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/11/1982

הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982, פניות הממונה על התקציבים מס' 43 סעיף ב', 112, 111, 96)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים