ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/11/1982

בקשה לרביזיה של חברי הכנסת יהודה חשאי, בעניין החלטת ועדת הכספים ביום 08.11.82 בנושא שכר ותשלומים לנושאי משרה ברשויות השלטון; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת יצחק זיגר; הצעה לסדר לחבר הכנסת דן תיכון; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1982, פניה מס' 96, מס' 70/06; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1982 למימון תכנית "שלום הגליל"; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים