ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/11/1982

אישור מחדש של סכום של כ- 26 מיליון שקל בתקציב הנוסף, לפי החלטת ועדת הכספים; העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר - היום; צו מס הכנסה (פטור איגרות מדינת ישראל ממס על ריבית), התשמ"ג- 1982; קביעת נכס חוץ ישראלי כנכס בר ביטוח לעניין תשלום פיצויים בשל נזק מלחמה; שימוש ברזרבה כללית 1982- העברה למשרד הבינוי והשיכון -מס' ועדה 96- התיישבות ביהודה ושומרון - פניית הממונה עלה תקציבים מיום 01.11.82; שינויים בתקציב לשנת 1982; תכנית חסכון לרכב; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 5), התשמ"ב- 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים