ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/11/1982

מסקנות ועדת הכספים בעניין מצב המועצות המקומיות הערביות - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת מ. ותד; שכר ותשלומים לנושאי משרה ברשויות השלטון; תעריפי שירותי הטלפון והדואר- נובמבר 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים