ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/11/1982

ביצוע החלטות ועדת הכספים הנושאי חקלאות; דו"ח על ביצוע התקציב במחצית הראשונה של 1982/82; תקנות מלווה חסכון- התשל"ט- 1979 (תעודות מלווה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים