ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/11/1982

חוק הבזק (תיקון), התשמ"ב- 1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - כוספה, טובין ופולי סויה), התשמ"ג- 1982; שינויים בתקציב לשנת 1982- פנייה מס' 79 סיוע לתעשייה הפטרוכימית) ופנייה מס' 55 (תמיכה במחיר החשמל); תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (ייצוא משקאות משכרים) (תיקון); תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשמ"ג- 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים